guideubon

 

ประกาศจังหวัด ขอความร่วมมือ ห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณที่ตั้งต้นเทียน

ห้ามจำหน่ายสินค้า-บริเวณที่ตั้งต้นเทียน-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือ ห้ามมิให้จำหน่ายสินค้า หาบเร่ แผงลอย ในบริเวณที่ตั้งต้นเทียน ได้แก่ ถนนราชบุตร, ถนนศรีณรงค์, ถนนนครบาล และถนนพโลรังฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559 นี้

ห้ามจำหน่ายสินค้า-บริเวณที่ตั้งต้นเทียน-04.jpg

นอกจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานแล้ว ไกด์อุบลว่า การถ่ายภาพต้นเทียนของนักท่องเที่ยว จะได้ภาพสวยๆ ไม่มีเต้นท์ร้านค้ามาบดบังต้นเทียนแน่ๆ ครับ

ห้ามจำหน่ายสินค้า-บริเวณที่ตั้งต้นเทียน-03.jpg
ภาพเมื่อปี 2558