guideubon

 

วัดแจ้ง รางวัลที่ 2 ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดแจ้ง-ที่2.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดแจ้ง

ได้รับถ้วยรางวัล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 180,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดแจ้ง.jpg