guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ปี 2561

ต้นเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ผลการตัดสิน การประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ต้นเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-02.jpg

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดมหาวนาราม ได้รับรางวลัเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ต้นเทียนพรรษา-ตระการพืชผล-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอตระการพืชผล ได้รับรางวัลเงินสด 80,000 บาท พร้อมถ้วยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ต้นเทียนพรรษา-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-01.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

- วัดสุทัศนาราม
- ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่

ต้นเทียนพรรษา-วัดสุทัศนาราม-01.jpg
วัดสุทัศนาราม

ต้นเทียนพรรษา-ศูนย์การเรียนรู้ศรีประดู่-01.jpg
ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่