guideubon

 

สรุปรายชื่อต้นเทียน งานแห่เทียนอุบลฯ 2562

รายชื่อต้นเทียน-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง 

สำหรับปี พ.ศ.2562 นี้ มีต้นเทียนพรรษาเข้าร่วม ทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ เทียนโบราณ ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 53 ต้น ดังนี้

ต้นเทียนพรรษา-วัดทุ่งศรีเมือง-02.jpg

ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

 1. วัดทุ่งศรีเมือง
 2. วัดเมืองเดช
 3. วัดผาสุการาม
 4. วัดพระธาตุหนองบัว
 5. วัดศรีอุบลรัตนาราม
 6. วัดไชยมงคล

ต้นเทียนพรรษา-วัดศรีประดู่-02.jpg

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

 1. วัดศรีประดู่
 2. วัดแจ้ง
 3. วัดพลแพน
 4. วัดบูรพาราม

ต้นเทียนพรรษา-วัดพระธาตุหนองบัว-02.jpg

ประเภทแกะสลักขนาดกลาง

 1. วัดกลาง
 2. วัดศรีแสงทอง
 3. อำเภอเขมราฐ
 4. อำเภอม่วงสามสิบ
 5. วัดกุดคูณ
 6. วัดเลียบ
 7. วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ต้นเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-02.jpg

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

 1. อำเภอตระการพืชผล
 2. วัดท่าวังหิน
 3. วัดมหาวนาราม
 4. ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
 5. อำเภอเขื่องใน
 6. วัดสุทัศนาราม
 7. อำเภอนาจะหลวย

ต้นเทียนพรรษา-อำเภอน้ำขุ่น-02.jpg

ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

 1. วัดปทุมมาลัย
 2. อำเภอน้ำขุ่น
 3. อำเภอกันทรารมย์
 4. อำเภอนาเยีย
 5. อำเภอนาตาล
 6. อำเภอศรีเมืองใหม่
 7. อำเภอโขงเจียม
 8. วัดแสนสุข(มมร.)
 9. อำเภอน้ำยืน
 10. อำเภอสำโรง

ต้นเทียนพรรษา-วัดหายโศก-02.jpg

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

 1. วัดหายโศก
 2. อำเภอโพธิ์ไทร
 3. อำเภอทุ่งศรีอุดม
 4. อำเภอดอนมดแดง
 5. วัดสารพัฒนึก
 6. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 7. วัดนาควาย
 8. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 9. มจร.

ต้นเทียนพรรษา-สว่างวีระวงศ์-02.jpg

ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

 1. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 2. วัดหลวง อ.พิบูลฯ
 3. เทศบาลตำบลเมืองเดช
 4. วัดชัยอุดมฃ
 5. อำเภอบุณฑริก

ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

 1. อำเภอสิรินธร
 2. วัดโพธิ์ตาก
 3. อำเภอตาลสุม
 4. วัดเวียงเกษม
 5. วัดภูเขาแก้ว