guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดโพธิ์ตาก-01.jpg

ผลการตัดสิน การประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดโพธิ์ตาก-02.jpg

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดโพธิ์ตาก
ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 20,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดเวียงเกษม-01.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดเวียงเกษม อ.เดชอุดม
ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 15,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-อำเภอตาลสุม-01.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอตาลสุม
ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 10,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-อำเภอสิรินธร-02.jpg

รางวัลชมเลย ได้แก่ อำเภอสิรินธร
ได้รับ เงินสดพร้อมเกียรติบัตร 5,000 บาท