guideubon

 

เบื้องหลังคนทำเทียน งานแห่เทียนอุบล 2566

เบื้องหลัง-คนทำเทียน-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่ เชิญทุกท่านเยี่ยมชม คนทำเทียน ในแต่ละคุ้มวัด ได้ร่วมบุญ ร่วมแรง ในการตัดลายเทียนพรรษา จะมีทั้งเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทโบราณ

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมในการรังสรรค์ต้นเทียนของคุ้มวัดต่าง ๆ ที่มีช่างเทียนระดับครูเทียนได้ให้การแนะนำ การแกะลายขี้ผึ้ง การติดพิมพ์เทียน และได้ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นที่มาของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

พร้อมการแสดงนิทรรศการของเทียนพรรษา การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ : พงศธร โชติมานนท์
Pongsatorn Chotimanon

เบื้องหลัง-คนทำเทียน-02.jpg

เบื้องหลัง-คนทำเทียน-03.jpg

เบื้องหลัง-คนทำเทียน-04.jpg

เบื้องหลัง-คนทำเทียน-05.jpg