guideubon

 

อำเภอกุดข้าวปุ้น รางวัลที่ 3 ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนอุบล-2559-กุดข้าวปุ้น-ที่3.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอกุดข้าวปุ้น

ได้รับถ้วยรางวัล นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมเงินสด 20,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-กุดข้าวปุ้น.jpg