guideubon

 

จุดจอดรถ รับ-ส่ง ฟรี!! เซ็นทรัลอุบลฯ - งานแห่เทียน

จุดบริการจอดรถ-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560 โดยจัดจุดจอดรถ และรถรับ-ส่ง ฟรี!!! เซ็นทรัลฯ - งานแห่เทียน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป