guideubon

 

ททท. เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ งานแห่เทียนอุบล 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยแพร่ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

โปสเตอร์งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ติดตามข้อมูลงานแห่เทียนได้ที่ https://www.guideubon.com/2.0/candlefestival