guideubon

 

ขอเชิญชม ฝนดาวตกเจมินิดส์ 14-15 ธ.ค.66 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ฝนดาวตก-เจมินิดส์-02.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชม ฝนดาวตกเจมินิดส์ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

กำหนดการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566
เวลา 16.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 18.00 - 19.00 น. พิธีเปิด "กิจกรรมปรากฎการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์"
เวลา 19.00 - 20.00 น. การบรรยายการดูดาวโดยกล้องดูดาว
เวลา 20.00 - 21.00 น. การบรรยายการถ่ายภาพท้องฟ้า
เวลา 21.00 - 22.00 น. การบรรยายการดูฝนดาวตกเจมินิดส์
เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ชมปรากฎการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

เวลา 01.00 - 03.30 น. ชมปรากฎการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ (ต่อ)

สามารถชมฝนดาวตกเจมินิดส์ ในคืนวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 รธันวาคม 2566 เวลา 03:00 น.

ฝนดาวตก-เจมินิดส์-06.jpg

กิจกรรมชมฝนดาวตกเจมินิดส์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี อุทยานท้องฟ้ามืดในประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566

16.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
18.00 - 19.00 น. เปิดงาน กิจกรรมชมฝนดาวตกเจมินิดส์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- นายก อบจ.อุบลราชธานี
- รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม อดีตผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
- หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

19.00 เป็นต้นไป เริ่มบรรยาย และเชิญชมฝนดาวตกเจมินมินิดส์ ผ่านกล้องดูดาวและการดูด้วยตาเปล่า

หมายเหตุ กำหนดกามีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ฝนดาวตก-เจมินิดส์-03.jpg

ฝนดาวตก-เจมินิดส์-04.jpg

ฝนดาวตก-เจมินิดส์-05.jpg