guideubon

 

การประชันแสดงเทศนาธรรมค่กลอน 2 แผ่นดิน งามทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน

เทศนาคำกลอน-2แผ่นดิน-02.jpg

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 26 และวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ทอด ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนรวมฟัง การประชันแสดงเทศนาธรรมคำกลอน 2 แผ่นดิน ที่ยิ่งใหญ่ด้วยสุดยอดนักเทศน์ฝีปากเอก

องค์แสดงธรรมจาก สปป.ลาว
- พระอาจารย์ชันทอง สุเมโธ วัดโพนสีไค นครปากเซ จำปาสัก
- พระอาจารย์อดินัย อาภสุสโร วัดป่าหวายยาว
- พระอาจารย์คำไพ อนาโร วัดโพนกรุง นครปากเซ จำาปาสัก
แสดงธรรมวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

เทศนาคำกลอน-2แผ่นดิน-03.jpg

องค์แสดงธรรมจากประเทศไทย
- พระครูสมุห์ทองชัย ปญญาธโร วัดสารพัฒนีก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- พระมหาไกรศรี รมุมโฆษโก วัดวังอ้อ อ.เชื่องใน จ.อุบลราชธานี
- ทระอาจารย์สมชาย วัดหอไตร อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี
แสดงธรรมวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 น.

เวลา 16.00 น. เชิญร่วมฟังเทศนาธรรมนำปฏิบัติ 
โดยท่านพระอาจารย์สินทรัพย์ จรณธมฺโม วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ตำบลเม็ก อำเกอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น.
เชิญร่วมตักบาตรพระกับมัฏฐานเพื่อสืบสานเส้นทางธรรม จำนวน 109 รูป และถวายภัตตาหารเช้า (ฉันในบาตร) นำโดยท่านพระอาจารย์สินทรัพย์ จรณธมฺโม วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ตำบลช่องเม็ก อำเกอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ณ ลานคูณฝ้ายสายศรัทธา ภายในบริเวณวัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เทศนาคำกลอน-2แผ่นดิน-04.jpg