guideubon

 

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน Back-to-School

Back-to-School-01.jpg

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวน ร่วมบริจาคสิ่งของ ภายใต้โครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back-to-School) สามารถบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนเพื่อสนับสนุนเด็กๆ ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566

ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี ที่ต้องการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กหรือน้องๆ ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส อาทิ เช่น สมุด ปากกา ดินสอ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ชุดกีฬา ของเล่นเสริมพัฒนาการหรือของใช้อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของเด็กๆ

รูปแบบการบริจาค

Drive Thru 
ผู้บริจาคขับรถมายังสถานที่รับบริจาค และส่งของบริจาคโดยไม่ต้องลงจากรถ 
Drop and Go
ผู้บริจาคสามารถวางสิ่งของตามจุดรับบริจาคที่กำหนดไว้อย่างสะดวก 
Mobile Pick - Up and Drop
การจัดหารถเพื่อไปรับสิ่งของบริจาคตามหมู่บ้านหรือชุมชน 

สถานที่บริจาค

ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
122 ม.8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

สิ่งของที่ต้องการบริจาค (ไม่รับเงินบริจาค)
- อปกรณ์หรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษา ทั้งการเรียนแบบ onsite หรือ online (เพื่อส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมาย)
- บรรจภัณฑ์ทุกประเภท เช่น ถุง กล่อง เชือก โบว์ เทปกาว เป็นต้น (เพื่อนำมาบรรจุสิ่งของเพื่อสะดวกต่อการส่งมอบ)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอบลราชธานี
โทร. 045-429-351 

หมายเหตุ จุดสังเกตุที่ตั้ง จะอยู่ด้านหลังสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีใกล้หาดคู่เดื่อ