guideubon

 

สคร.10 อุบลฯ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เร่งตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19

รถชีวนิรภัยพระราชทาน-อุบล-01.jpg

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน ออกปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก ให้บริการตรวจคัดกรองใน 4 จุด ได้แก่ ตลาดใหญ่, ชุมชนหาดวัดใต้ ,ตลาดวารินชำราบ และตลาดวารินเจริญศรี โดยมีนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานนี้ จะเกิดประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นอย่างมาก ตามคำที่ว่า ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ

การออกปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุกดังกล่าว หากตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจประเมินอาการอาการ และเอกชเรย์ปอด นำเข้าสู่ขบวนการรักษา

รถชีวนิรภัยพระราชทาน-อุบล-02.jpg

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ป่วย รวมทั้งตรวจกลุ่มครอบครัว ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยลักษณะสัมผัสเสี่ยงสูง ให้กักตัวสังเกตอาการ ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ จังหวัดมีเป้าหมายตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่ต้องการตรวจ ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ สถานที่ตรวจ ตามกำหนดการ ดังนี้

การเตรียมตัว
1. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
 - เซ็นสำเนาถูกต้อง
 - เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 - เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง
2. นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

วันที่ 1 กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนหาดวัดใต้
บริเวณใต้สะพาน 100 ปี สมเด็จย่า

วันที่ 2 กันยายน 2564
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
บริเวณด้านอาคารดับเพลิง เทศบาลนครอุบลราชธานี
ลงทะเบียนตรวจเวลา 9.00-14.00 น.

วันที่ 3 กันยายน 2564
09.00-11.00 น. วัดบ้านนาควาย 
13.00-15.00 น. ตลาดสดเทศบาล 5 (หลังลายทอง)

วันที่ 5 กันยายน 2564
08.30-12.00 น. ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

วันที่ 6 กันยายน 2564
08.30-12.00 น. ตลาดใหม่บ้านดู่ (ตลาดทยาประศาสตร์)

วันที่ 7 กันยายน 2564
08.30-12.00 น. สามแยกหาดวัดใต้

วันที่ 8 กันยายน 2564
13.00-16.00 น. วัดกลาง

วันที่ 11 กันยายน 2564
08.30-12.00 น. วัดพระธาตุหนองบัว (ฝั่งลานเทียน)

วันที่ 13 กันยายน 2564
08.30-12.00 น. วัดหลวง

วันที่ 14 กันยายน 2564
13.00-14.00 น. ตลาดเทศบาล 5
14.30-15.30 น. ตลาดกกยาง
16.00-17.00 น. ตลาดโต้รุ่งราชบุตร

วันที่ 15 กันยายน 2564
09.00-10.00 น. ตลาดใหญ่
10.30-11.30 น. ตลาดน้อย
13.00-14.00 น. ตลาดบ้านดู่
14.30-15.30 น. ตลาดหนองบัว
16.00-17.00 น. ตลาดทำวังหิน

วันที่ 16 กันยายน 2564
โรงงานเวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล อ.วารินชำราบ

วันที่ 20 กันยายน 2564
ทั้งวัน วัดบ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ

วันที่ 21 กันยายน 2564
09.00-16.00 น. ศาลากลางบ้านห้วยคุ้ม ม.5 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

วันที่ 22 กันยายน 2564
08.30-12.00 น. ชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง

วันที่ 24 กันยายน 2564
08.30-12.00 น. ลานหน้าอนุบาล รร.อัสสัมชัญอุบลฯ

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน-09.jpg