guideubon

 

น้ำท่วมอุบลฯ อพยพเพิ่ม รวม 19 ชุมชน ตั้งศูนย์พักพิงฯ 19 แห่ง

อพยพ19ชุมชน-01.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำเมื่อเวลา 21.00 น. วัดได้ 112.78 ม.รทก. หรือระดับ 7.78 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อเวลา 06.00 น. 0.07 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.78 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,768.00 ลบ.ม./วินาที

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง และอำเภอตระการพืชผล 

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ อพยพ จำนวน 19 ชุมชน ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 19 จุด และพักบ้านญาติ/บ้านเช่า จำนวน 32 ครัวเรือน ดังนี้

อพยพ19ชุมชน-03.jpg

อพยพ19ชุมชน-02.jpg