guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ แสดงความยินดีและต้อนรับ มท.4 ในโอกาสกลับบ้าน

ต้อนรับ-มท4-เกรียง-กัลป์ตินันท์-01.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2566 ที่บ้านสวน มุก พล เพชร ต.ไร่น้อย อ.เมือง อุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสมเพชร สร้อยสระคู, นางทรงลักษณ์ วรภัย, นายกำพล สิริรัตนนท์ และนายบดินทร์ เกษมศานติ์ เดินทางมาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายเกรียง  กัลป์ตินันท์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เดินทางกลับมายังบ้านเกิด โดยมีชาวอุบลมาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายเกรียง  กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ปฏิบัติหน้าที่ สั่งและปฏิบัติราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การตลาด (อต.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

สำหรับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า

โดย รมว.มหาดไทย และ รมช.มหาดไทย มีกำหนดมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่ทำงานใกล้ชิดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นี้

ต้อนรับ-มท2-เกรียง-กัลป์ตินันท์-02.jpg

ต้อนรับ-มท2-เกรียง-กัลป์ตินันท์-03.jpg

ต้อนรับ-มท2-เกรียง-กัลป์ตินันท์-04.jpg

ต้อนรับ-มท2-เกรียง-กัลป์ตินันท์-05.jpg

ต้อนรับ-มท2-เกรียง-กัลป์ตินันท์-06.jpg

ต้อนรับ-มท2-เกรียง-กัลป์ตินันท์-07.jpg

ต้อนรับ-มท2-เกรียง-กัลป์ตินันท์-08.jpg

ต้อนรับ-มท2-เกรียง-กัลป์ตินันท์-09.jpg