guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 34 ราย ตรวจกลุ่มเสี่ยงที่ทุ่งศรีเมือง รอผล PCR 20 ราย

ตรวจโควิดทุ่งศรีเมือง113-PCR20-01.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 34 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 24 ราย แยกเป็น อ.น้ำยืน 10 ราย, อ.เมือง 4 ราย, อ.เดชอุดม 4 ราย, อ.วารินชำราบ 4 ราย, อ.นาจะหลวย และ  อ.พิบูลมังสาหาร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,345 ราย รักษาหายสะสม 20,902 ราย กำลังรักษา 1,269 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 174 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

วันนี้ มีการตั้งจุดรายงานตัว และตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) กรณีคลัสเตอร์สถานบันเทิง ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้
- กลุ่มเสี่ยงสัมผัสฯ จำนวน 93 ราย ผล ATK เป็นลบทั้งหมด
- กลุ่มเสี่ยงสูง ส่งตรวจ PCR 20 ราย (รอผลฯ)

ตรวจโควิดทุ่งศรีเมือง113-PCR20-02.jpg

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 244 ราย เป็นนักเรียน 132 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 90 ราย ครู 22 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 78 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 48 ราย ผู้ปกครอง 30 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 149 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

ตรวจโควิดทุ่งศรีเมือง113-PCR20-03.jpg

ตรวจโควิดทุ่งศรีเมือง113-PCR20-04.jpg

ตรวจโควิดทุ่งศรีเมือง113-PCR20-05.jpg