guideubon

 

นพค.56 พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 24 ชั่วโมง

นพค56-อุทกภัย-01.jpg

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการออกสำรวจตรวจติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูล ชุมชนวังแดง อ.เมืองอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน 12 ครัวเรือน

ในการนี้ได้เดินทางไปมอบน้ำดื่ม กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 500 ขวด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนวังแดง จำนวน 12 ครัวเรือน ที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 พร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ที่บริเวณจุดแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการออกสำรวจตรวจติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูล ซึ่งระดับน้ำที่สถานี M.7(แม่น้ำมูล) โดยมี มี 1 ชุมชน คือ ชุมชนวังแดง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน 12 ครัวเรือน

ในการนี้ได้เดินทางไปมอบน้ำดื่ม กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 500 ขวด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนวังแดง จำนวน 12 ครัวเรือน ที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ของทาง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ทั้งนี้หน่วยยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นพค56-อุทกภัย-06.jpg

นพค56-อุทกภัย-05.jpg

นพค56-อุทกภัย-04.jpg

นพค56-อุทกภัย-03.jpg

นพค56-อุทกภัย-02.jpg