guideubon

 

สปป.ลาวเปิดทุกด่าน ผ่านช่องเม็ก รออีกนิด

ลาวเปิดด่าน-01.jpg

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตามที่มีข่าวว่าทาง สปป.ลาว ได้ประกาศมาตราการการเข้าออกประเทศ รวมทั้งการเปิดทุกด่าน โดยเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป นั้น 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า สบค.อนุมัติเปิดด่านชายแดนระยะที่ 1 ไปแล้วจำนวน 31 ด่าน ใน 17 จังหวัด ส่วนด่านชายแดนช่องเม็กและด่านปากแซง เตรียมเปิดในระยะที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล คาดว่าอีก 1-2 สัปดาห์นี้ จะสามารถนำเข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ และคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนได้ ซึ่งเมื่อผ่านมติคณะกรรมการทั้ง 2 คณะแล้ว ก็จะเสนอต่อ สบค.กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา และเสนอต่อ สบค.ชุดใหญ่ เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะสามารถส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยได้ไม่เกิน 3 สัปดาห์นี้

สำหรับประกาศ เรื่องมาตราการการเข้าออกประเทศ รวมทั้งการเปิดทุกด่าน ของสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นั้น ได้เป็นหนังสือเลขที่ 627 ถึงทุกหน่วยงาน ให้เริ่มเปิดด่านตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้

1 เปิดด่านสากลทุกด่าน สำหรับการเข้า-ออก ของพลเมืองลาว, คนต่างด้าว, คนต่างประเทศ, คนไม่มีสัญชาติ

2 อนุญาตให้พลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่า กับ สปป.ลาว แบบสองฝ่าย หรือฝ่ายเดียว สามารถดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า

3 สำหรับพลเมืองของบรรคาประเทศที่ไม่มีสัญญายกเว้นวีซ่า กับ สปป.ลาว นั้น สามารถขอวีซ่าจากสถานทูต, สถานกงสุล แห่ง สปป.ลาว ที่ประจำอยู่ต่างประเทศ หรือผ่านระบบ E-VISA หรือ ขอ วีซ่ากับด่าน อยู่ที่ด่านสากล ที่มีหน่วยงานวีซ่ากับด่าน

4 พลเมืองลาว, คนต่างค้าว, คนต่างประเทศ และ คนไม่มีสัญชาติ อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการฉีควัคซีนครบโดสนั้น ให้มีผลตรวจด้วยเครื่องตรวจอย่างเร็ว (ATK) ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนออกจากประเทศต้นทาง เมื่อเดินทางมาถึง สปป.ลาว แล้วจะไม่มีการตรวจตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 อยู่สนามบิน หรืออยู่ด่านชายแดนสากล ทางบก หรือทางเรือ อีก

ส่วนผู้ที่มีหนังสือรับรองการฉีควัคซีนครบโดสแล้วนั้น สามารถเดินทางเข้ามา สปป.ลาว ได้ปกติ โดยไม่เรียกร้องให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีก ทั้งจากประเทศต้นทาง และเมื่อเดินทางมาถึง สปป ลาว

5) สำหรับคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา สปป.ลาว กรณีมีการติดเชื้อโควิด-19 นั้น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตนเอง

ลาวเปิดด่าน-02.jpg
ลาวเปิดด่าน-03.jpg