guideubon

 

สชป.7 เตรียมเครื่องผลักดันน้ำ 100 ชุด ณ สะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.พิบูลฯ

เครื่องผลักดันน้ำ-พิบูลมังสาหาร-01.jpg

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ สุวรรณไชยรพ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายพิภพ สิงห์ชู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ นายรุ่งสุริยัน ฉ่ำเพชร หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งเร่งขนย้ายอุปกรณ์เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 100 ชุด เพื่อให้พร้อมดำเนินการติดตั้งสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ หากเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที ณ สะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัด ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทร สายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องผลักดันน้ำ-พิบูลมังสาหาร-02.jpg

เครื่องผลักดันน้ำ-พิบูลมังสาหาร-03.jpg