guideubon

 

ทหารกองทัพไทย ช่วยขนย้ายสิ่งของหนีน้ำท่วมไปศูนย์พักพิงชั่วคราว

กองทัพไทย-ย้ายของน้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งขนย้าย ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำมูล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมมอบน้ำดื่ม กองทัพไทย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ขวด และเตรียมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ที่ชุมชนหาดสวนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งขนย้าย นาย สมบรูณ์ แสนสุข ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุข ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำมูล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหาดสวนสุข และมอบน้ำดื่ม กองทัพไทย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ขวด พร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนัก และน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ อำเภอวารินชำราบ รวม 4 ชุมชน รวม 34 ครัวเรือน 100 คน โดยขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 3 จุดได้แก่ชุมชนวังแดง และขุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี และชุมชนท่าบั่งมั้ง และชุมชนเกตุแก้ว อำเภอวารินชำราบ

กองทัพไทย-ย้ายของน้ำท่วม-02.jpg

กองทัพไทย-ย้ายของน้ำท่วม-03.jpg

กองทัพไทย-ย้ายของน้ำท่วม-04.jpg

กองทัพไทย-ย้ายของน้ำท่วม-05.jpg