guideubon

 

ตม.อุบลฯ สนธิกำลังปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

ตม-อุบล-คนเข้าเมือง-01.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ด่านตรวจคนตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยมีนโยบายเร่งด่วนซึ่งเป็นนโยบายระยะสั้น ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า – ออก ประเทศ การกำหนดมาตรการในการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นในห้วง ก.ย.66 ถึง ก.พ.67

ประกอบกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ สตม. ปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยเน้นการตรวจสอบคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันอาชญากรที่เข้ามาในประเทศโดยแฝงตัวมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

จากมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามา ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจแฝงตัวมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวในช่วงมาตรการส่งเสริมท่องเที่ยวระยะสั้นดังกล่าว เพื่อกระทำความผิดตาม พ.รบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 อันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว

ตม-อุบล-คนเข้าเมือง-02.jpg

ตรวจคนเข้าเมืองอุบลราชธานี โดยการสนธิกำลังร่วมกับ กองกำลังสุรนารี/หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำเเม่น้ำโขง/ภ.จว.อุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 9 การตรวจค้นฯ ร่วมกันตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกัน-ปราบปราม สกัดกั้น ขบวนการเครือข่ายการลักลอบนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายกลุ่มคนต่างด้าวและกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เข้ามาหรือพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือเข้ามาก่ออาชญากรรมประเภทต่างๆ หรือเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อประชาชนคนไทยหรือประเทศชาติ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง,อำเภอสำโรง,อำนาตาลและอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีผลการปฏิบัติการดังนี้

- บ้านพัก บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านโพธิ์เมืองติดกับสะพานพระเทพวงศาเขมานุสรณ์ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- บ้านพัก บริเวณท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์เมือง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- บ้านตาก๋ง บ้านโพธิ์เมือง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- บ้านพักบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ท่าน้ำวัดโพธิ์ศรี บ้านนาเมือง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- บ้านพักบริเวณท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาเมือง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- บ้านโพธิ์ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- บ้านบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- บ้านลาดหญ้าคา ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
- บ้านหนองเมืองซุ่ม ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ได้ทำการตรวจค้นเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลักลอบเข้า-ออก ราชอาณาจักร ตาม พ.รบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ,บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับ, การลักลอบโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยายนยนต์, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายสุธน ประกอบพร / จังหวัดอุบลราชธานี

ตม-อุบล-คนเข้าเมือง-03.jpg

ตม-อุบล-คนเข้าเมือง-04.jpg