guideubon

 

จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอในอุบล คำขวัญอุบล ภาษาอังกฤษ

Ubon-Ratchathani-01.jpg

อุบล เป็นการเรียกแบบย่อของชื่อจังหวัด "อุบลราชธานี" (อ่านว่า อุ-บน-ราด-ชะ-ทา-นี) ซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Ubon Ratchathani หรือ Ubon Ratchathani Province ที่แปลตรงตัวว่า จังหวัดอุบลราชธานี\

Ubon-Ratchathani-02.jpg

คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า "เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์"

คำศัพท์น่าสนใจ

คำขวัญ = slogan
ดอกบัว = lotus flower
แม่น้ำ = river
หาดทราย = beach
แก่งหิน = rapids
นักปราชญ์ = philosopher
ธรรม, ธรรมมะ = Dhamma
เทียน = Candle
ผาแต้ม = Pha Taem

ดังนั้นเราอาจแปลคำขวัญจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า

A city of beautiful lotuses, a two-coloured river, many delicious fishes, sandy beach and rocky rapids, land of Thai philosophers and buddhists, Beautiful Candle Festival, historical Pha Taem National Park.

รายชื่ออำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นภาษาอังกฤษ

กุดข้าวปุ่น = Kut Khaopun
เขมราฐ = Khemarat
โขงเจียม = Khong Chiam
เขื่องใน = Khueang Nai
เดชอุดม = Det Udom
ดอนมดแดง = Don Mot Daeng
ตาลสุม = Tan Sum
ตระการพืชผล = Trakan Phuet Phon
ทุ่งศรีอุดม = Thung Si Udom
นาจะหลวย = Na Chaluai
นาตาล = Na Tan
นาเยีย = Na Yia
น้ำขุ่น = Nam Khun
น้ำยืน = Nam Yuen
บุณฑริก = Buntharik
พิบูลมังสาหาร = Phibun Mangsahan
โพธิ์ไทร = Pho Sai
ม่วงสามสิบ = Muang Sam Sip
เมืองอุบลราชธานี = Mueang Ubon Ratchathani
วารินชำราบ = Warin Chamrap
สว่างวีระวงศ์ = Sawang Wirawong
สิรินธร = Sirindhorn
สำโรง = Samrong
ศรีเมืองใหม่ = Si Mueang Mai
เหล่าเสือโก้ก = Lao Suea Kok

ต่อมาเรามาดูที่เที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีที่น่าสนใจ 3 สถานที่ และวิธีบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้รู้วิธีบรรยายสถานที่เที่ยวกัน

Ubon-Ratchathani-03.jpg

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว ภาษาอังกฤษเขียนว่า Wat Phra That Nong Bua หรือ วัดหนองบัว (Wat Nong Bua) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2498 และในปี 2500 มีการสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือ พระธาตุหนองบัว ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา

บรรยายวัดพระธาตุหนองบัวเป็นภาษาอังกฤษ

 • Buddhist temple known for its soaring chedi with intricate gold detailing and seated Buddha statues.
  วัดพุทธที่ขึ้นชื่อเรื่องเจดีย์สูงตระหง่านประดับด้วยทองคำอย่างประณีตและมีพระพุทธรูปปางสมาธิ

 • Phra That Chedi Si Maha Phot (Phra That Nong Bua) modeled after the Bodh Gaya pagoda, India.
  พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ (พระธาตุหนองบัว) จำลองตามเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

 • Inside the pagoda, stories of the Buddha's 500 rebirths are engraved.
  ภายในเจดีย์ มีการสลักเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้ง 500 ชาติ

 • There are two large Naga statues.
  มีรูปปั้นนาคใหญ่สององค์

Ubon-Ratchathani-04.jpg

ทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมือง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Thung Si Mueang  ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลาง (City Hall) จังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าซึ่งเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ (Museum) เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล 

บรรยายทุ่งศรีเมืองภาษาอังกฤษ

 • Thung Si Mueang is a beautifully landscaped public park in front of the city hall of Ubon Ratchathani.
  ทุ่งศรีเมืองเป็นสวนสาธารณะที่มีภูมิทัศน์สวยงามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 • During the reign of King Rama V, it was turned into a public park and venue for festivals instead of the ruler's rice paddy fields.
  ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะและสถานที่จัดงานเทศกาลแทนทุ่งนาของเจ้าผู้ครองนคร

 • A good place to get some exercise and enjoy some fresh air.
  เป็นสถานที่ที่ดีในการออกกำลังกายและสูดอากาศบริสุทธิ์

Ubon-Ratchathani-05.jpg

วัดสระประสานสุข

วัดสระประสานสุข เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Wat Sa Prasan Suk หรือเรียกว่าวัดบ้านนาเมือง (Wat Ban Na Muang) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีไปประมาณ 5 กิโลเมตร ใกล้กับสนามบินอุบลราชธานี

บรรยายวัดสระประสานสุขภาษาอังกฤษ

 • The highlight of this temple is the beautiful and magnificent Suphannahong ship decorated with large red-brown ceramics.
  จุดเด่นของวัดนี้คือเรือสุพรรณหงส์ที่สวยงามอลังการตกแต่งด้วยเครื่องเซรามิกสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่

 • Vihāra in the shape of a Nagarat boat located in the middle of the lake. Visitors are allowed to feed fish there.
  วิหารเป็นรูปเรือนครราชตั้งอยู่กลางน้ำ นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาที่นั่นได้

 • There is a statue of Indra riding a three-headed Erawan elephant at the entrance.
  มีรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียรเป็นประตูทางเข้า 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากมาย และยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้นหากคุณเรียนรู้ความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ในจังหวัด และให้ความรู้รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับที่เที่ยวต่างๆ ในจังหวัดอุบลเป็นภาษาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้ คุณก็อาจมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับอาชีพไกด์นักท่องเที่ยว สำหรับคนที่ภาษายังไม่ดีมากนัก อาจสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับครูในอุบลเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาให้แกร่งขึ้นนั่นเอง