guideubon

 

อุบลฯ จัด วันนัดพบแรงงาน 67 ตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา

วันนัดพบแรงงาน-กพ67-01.jpg

วันที่ 12 กุมภาพานธ์ 2567 นายศุภศิษย์   กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี  ขอเชิญผู้ว่างงานในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง  เข้าร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ประจำปี  2567  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน  กระตุ้นเศรษฐกิจ  กระจายรายได้แก่ประชาชน    ซึ่งจะมีผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนำต่างๆ มาเปิดรับสมัครคนว่างงานเข้าทำงาน จำนวนกว่า 500 อัตรา  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

สำหรับคนว่างงานหรือผู้สนใจ ให้เตรียมหลักฐานในการสมัครงานให้พร้อม เช่น  รูปถ่าย  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาวุฒิการศึกษา  หลักฐานการเกณฑ์ทหาร  ใบรับรองการผ่านงาน และหลักฐานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

นำมาสมัครงาน ในวันนัดพบแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567  ในวันที่  15 ก.พ.2567  ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี  เลขที่  109 ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  โทรศัพท์หมายเลข  045 – 206226 ต่อ 15 หรือ 081-790 0337