guideubon

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมมหกรรม Dark Sky Star Party 2567 ผาแต้ม

Dark-Sky-Star-Party-Feb2024-01.jpg

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายพชร เกาสายะพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมมหกรรมท่องเที่ยวดูดาว ตามโครงการพัฒนา อุทยานธรณีอุบลราชธานี ภายใต้งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าค่ายดาราศาสตร์ "Dark Sky Star Party" ประจำปี 2567 โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

Dark-Sky-Star-Party-Feb2024-02.jpg

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ NARIT , อุทยานแห่งชาติผาแต้มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดมหกรรมท่องเที่ยวดูดาว ‘Dark Sky Star Party’ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 สัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืน ในเขตอุทยานท้องฟ้ามืดที่มีทัศนวิสัยท้องฟ้าดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

พบกับการรวมตัวของคาราวานกล้องโทรทรรศน์จากนักดาราศาสตร์สมัครเล่น และเครือข่ายดาราศาสตร์ทั่วไทย พร้อมหลากหลายกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และชมธรรมชาติยามค่ำคืน ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากมลภาวะทางแสง และร่วมกันอนุรักษ์ท้องฟ้ายามค่ำคืน สนับสนุนให้ประชาชนใช้แสงสว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อคืนธรรมชาติให้กับสิ่งมีชีวิต เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของเรา และลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็น ผ่านการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด

ปัจจุบัน มีพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเขตท้องฟ้ามืดในประเทศไทย 1 ใน 12 แห่ง ของประเทศไทย 

ผาแต้ม ผาหลวง ติดอันดับ อุทยานท้องฟ้ามืด ประเทศไทย

Dark-Sky-Star-Party-Feb2024-03.jpg

Dark-Sky-Star-Party-Feb2024-04.jpg

Dark-Sky-Star-Party-Feb2024-05.jpg

Dark-Sky-Star-Party-Feb2024-06.jpg